60*40+40 | Dobby | Cotton | Print

60*40+40 | Dobby | Cotton | Print